Gapahuk-nytt: Formen på gapahuken bestemt.

Foto: Andreas P. Lorentzen

DNT ung Trøndelag sin dugnadsgruppe har nå kommet et viktig steg videre i dugnadsprosjektet, ved at vi har valgt form for dugnaden.

Mandag 26. februar fant DNT ung Trøndelag hvordan vi får vår en design-workshop i forbindelse med Gapahuk-prosjektet, der vi inviterte til å bli med å tegne og komme med ideer. Målet med workshoppen var å få bestemt formen til gapahuken – altså ikke innredning og detaljer. 

Diskusjon av de rundt 40 forslagene
Diskusjon av de rundt 40 forslagene Foto: Andreas P. Lorentzen

Den kreative prosessen

For den kreative prosessen ble det benyttet en fremgangsmåte forelest ved arkitektur på NTNU som for enkelhets-skyld kalles «sirupsnippen». Metoden går ut på at man i den første fasen ikke har noen negative tanker og alle ideer – uansett hvor dumme og usannsynlige de er skal lages. Når alle begynner å bli tomme for ideer ser man litt på andre og får nye ideer og lager enda flere. Det er i denne fasen også et ønske om å utfordre formen og løsningene som er gitt.


For at de fleste tegningene skulle være på ca. lik skala, ble det benyttet seigmenn og bamsemums som «mennesker». De smakte godt.
Når denne første fasen er ferdig kommer den kritiske fasen, hvor man siler ut de forslagene som ikke er sannsynlig eller ikke gode nok. I vårt arbeide samlet vi også forslag inn i «formtyper» for å kunne effektivt diskutere. Det ble notert alle gode løsninger og detaljer vi ønsker å se på muligheten til å innføre i den endelige utformingen.

Valg av form

Vi valgte å gå for en asymetrisk form, som til stor grad følger det gyldene snitt. Begrunnelsen for valget var at denne formen gir gapahuken et unikt og moderne preg, samtidig som den kan bli en del av omgivelsene. Designet er utfordrende, men ikke så utfordrende at vi ikke tror at det kan gjennomføres.

Gapahuk, sett ovenfra
Gapahuk, sett ovenfra Foto: Andreas P. Lorentzen

Lyst til å være med?

Engasjer deg i dugnadsgruppa

Dugnadsgruppa trenger alltid nye engasjerte ungdom. Hvis det er en snekker eller håndverker inni deg, så er det bare å melde seg. Det er generelt ingen krav om forkunnskaper, så lenge du har lyst til å være med og lære og ha det gøy! For spørsmål og eventuelt arbeid, kontakt styret i DNT ung Trøndelag ved styreleder.