Tusen Takk til alle våre støttespillere

En fornøyd gjeng etter dugnad på Orkelsjøhytta. Her har vi bland annet malt overetasjen, lagt inn 12-voltsanlegg med solcelle og byttet ut den ene veggen.
En fornøyd gjeng etter dugnad på Orkelsjøhytta. Her har vi bland annet malt overetasjen, lagt inn 12-voltsanlegg med solcelle og byttet ut den ene veggen. Foto: Andreas P. Lorentzen

På landsmøtet til DNT ung deles det hvert år ut Veiviserprisen. Denne går til en DNT ung forening som Landsstyret ser på som nyskapende og et forbilde for hele DNT ung. I år fikk vi i DNT ung Trøndelag denne prisen for vårt arbeid med hyttedugnad, strikkedugnad og gapahukdugnad. Da vi begynte på dette prosjektet var ønsket å vise at også ungdom kunne bidra på dugnad. Vi hadde håpet at det ville vekke interesse, men var ikke forberedt på den enorme responsen vi har fått. Veiviserprisen viser hvor langt vi er kommet i arbeidet med å inspirere til dugnad, dette hadde vi ikke klart uten hjelpen vi har mottatt.

Arbeidet med dugnad begynte allerede høsten 2016. Siden da har det vært mange som har bidratt til at dette har blitt så stort. Til sammen er det lagt ned over 2000 dugnadstimer (inklusive forarbeid) og 152 deltagerdøgn på dugnad gjennom DNT ung Trøndelag. Vi har malt, beiset, snekret, koblet el-anlegg og gjort gravearbeid. Vi vil spesielt takke Andreas P. Lorentzen, Egil Behrens, Leander Hovde, Ingrid Mælan og Mathias Sellevold som har lagt ned mange timer i planlegging, møter med turistforeningene (TT og NTT), fordugnader og selvfølgelig ledelse av selve dugnadene. I tillegg vil vi takke for støtten fra både NTT og TT, uten dem hadde vi ikke hatt noen hytter å holde dugnader på. Her vil vi trekke frem Anne van der Wijst (TT), Jesper S. Jørgensen (TT), Eskil Følstad (TT), Aasta Folvik (NTT), Nina Pettersen (NTT), Rolf Brennskag (hyttetilsyn NTT) og Jan Meyer(tilsyn Orkelsjøhytta) som alle har vært konstruktive, velvillige og gode støttespillere.  Sist, men ikke minst vil vi takke alle som har stilt opp på dugnader, fordugnader og møter.

DNT ung landsmøte 2018 i Drammen.
DNT ung landsmøte 2018 i Drammen. Foto: Monica Hägglund Langen


Her er DNT ung Landsstyret sin begrunnelse for prisen:

Veiviserprisen 2018 går til en DNT ung gruppe som tar unges ønske om å bidra frivillig på alvor, og som viser engasjement og nytenking innenfor DNT ungs aktiviteter. De har startet en egen dugnadsgruppe for ungdom og har virkelig stått på med dugnadsarbeid på foreningens hytter. Dugnadsgruppa ble opprettet høsten 2016 og ungdommene har organisert og utført flere ulike dugnadsprosjekt. Deltakelse på dugnadene krever ingen spesiell erfaring, og det er gratis (det vil si at deltakere får dekket reise, opphold og mat)! De har også startet et dugnadsprosjekt med å bygge gapahuker som det skal være mulig henge opp hengekøyer i.

Vi i Landsstyret er storlig imponerte over jobben dere gjør! Vi håper prisen vil motivere dere til å fortsette med den flotte innsatsen, og å fortsette med å være forbilde og inspirasjon for andre DNT ung grupper.

Veiviserprisen 2018 går til DNT ung Trøndelag!

Skrevet av Ingrid Mælan 12. april 2018