Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Turer og arrangementer avlyses og hytter stenges

Gitt den raske utviklingen av korona og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten , velger DNTung Trøndelag, som resten av DNT-familien, å avlyse alle fellesturer, kurs, arrangement og samlinger frem til 1.mai.

Utgangspunktet for DNTung sin avgjørelse er at Covid19 kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. I den fasen vi nå går inn i, blir kontaktreduserende tiltak viktig, og vi har ansvar for å bidra til en nasjonal dugnad for å begrense spredningen.

Vi følger tett med på informasjonen som gis fra myndighetene og vurderer tiltak fortløpende utfra nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19 gjennom råd gitt fra FHI.

Utsett hytteturen 

Myndighetene har oppfordret alle om å holde seg hjemme, og DNT ber alle respektere dette. Bruk av DNT sine hytter skal unngås nå, det er kun ved nødstilfelle at disse skal brukes.   

Betjente hytter, altså hytter med betjening og matservering holder stengt. Men av sikkerhetshensyn for de som enda ikke har kommet seg ned fra fjellet har de nå et selvbetjeningskvarter, altså uten ansatte, men med mulighet for å finne matlager. Hyttene skal bare brukes i nødssituasjoner.

Dagsturhytta, Rønningen gård, i Bymarka samt Svarttjønnbua i Steinskjer er stengt for servering.

Gå for nærturen  

 DNTung Trøndelag ber alle om å følge helsemyndighetenes tiltak om å unngå fritidsreiser.  

- Vent med hytte til hytte- turer og utsett planlagte langturer. Dette er ikke tiden for å tillegge redningsmannskap og helsetjenesten potensielt ytterligere belastninger. Ta heller en luftetur der du bor, men unngå steder med mye folk. Frisk luft, dagslys og bevegelse gjør godt, spesielt når dagene er snudd opp ned for oss alle

Foto: Tonje Fånes Aaring

Skrevet av Anne van der Wijst 15. mars 2020