Nye nettsider

DNT ung Trøndelag har nå bygget om sine nettsider til å bli mer moderne.

Siden DNT ung Trøndelag ble stiftet gjennom en sammenslåing av DNT ung Tronhjem (TTU) og DNT ung Nord-Trøndelag i 2014 har det vært store forandringer innad i foreningen. Det har lenge vært et ønske å ha en felles plattform for foreningen. DNT ung Trøndelag er, som en av veldig få, underlagt to hoved- DNT foreninger, nemlig Trondhjem Turistforening (TT) og Nord-Trøndelag Turistforening (NTT).Den nye websiden vil heretter være hovedsiden for DNT-ung'ere i Trøndelags regionen og man vil ikke være lengre måtte undersøke de to hovedforeningene sine sider for å finne informasjon. Siden har også fått et betydelig ansikts-løft og blitt oppdatert til den nye standarden for DNT.